Camerawet is maat voor niets

In een persmededeling roept de Privacycommissie beheerders van bewakingscamera’s op om zich tegen 10 juni 2010 in orde te stellen met de Camerawet. In een interview met De Morgen (wel in de krant, niet online te lezen) geeft de commissie wat verduidelijking bij de oproep.

Zo heeft de Privacycommissie eigenlijk geen idee hoeveel bewakingscamera’s er in België staan. Sedert het in voege treden van de Camerawet in juni 2007 heeft de commissie 7230 aangiftes ontvangen van plaatsen die met camera’s bewaakt worden. Natuurlijk hoef je maar even rond te speuren in elke willekeurige stad om te beseffen dat dit aantal ver onder het werkelijke aantal ligt.

De Privacycommissie weet evenmin of camera’s die wel aangegeven zijn, ook reglementair gebruikt worden. Zo mogen de beelden bijvoorbeeld niet langer dan een maand bewaard worden (mits uitzonderingen) en moeten de camera’s met een officieel pictogram aangekondigd worden. Aangezien dit echter door niemand gecontroleerd wordt, kan iedereen een aangifte doen en vervolgens alle wettelijke bepalingen vrolijk naast zich neer leggen. Over een mogelijke boete moet een overtreder zich in ieder geval niet ongerust maken. De pakkans is al minimaal en bovendien bedraagt de boete het werkelijk astronomische bedrag van 25 tot 100 euro per inbreuk. Van afschrikwekkend gesproken …

De Privacycommissie geeft tenslotte ook toe dat ze het installeren van camerabewaking niet kan weigeren. Het enige waartoe ze bevoegd is, is registreren.

Samen met nog verschillende andere mankementen maakt dit nog eens pijnlijk duidelijk welke miskleun de Camerawet in werkelijkheid is. De wet slaagt er geenszins in om te doen waarvoor ze officieel in het leven werd geroepen, namelijk een betere bescherming bieden voor de privacy en aanzetten om bedachtzamer om te springen met het installeren van bewakingscamera’s.

Op beide punten is de wet schromelijk tekort geschoten. In plaats van de wildgroei tegen te gaan, is de Camerawet in de praktijk een vrijgeleide voor iedereen die om wat voor reden dan ook een bewakingscamera wil plaatsen. Op die manier heeft ze enkel bijgedragen aan de verdere banalisering van camerabewaking en van een cultuur van surveillance en controle.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.