Digitale Verkiezingswijzer voor Nederland

Er komen weer eens verkiezingen aan, op 9 juni in Nederland en een paar dagen later op 13 juni in België. Voor wie bekommerd is om zijn burgerrechten en een stem voor meer (digitale) vrijheid wil uitbrengen, is het die dagen wel zo handig om weten welke partijen zich ook ongerust maken over de afbraak van onze burgerrechten of omgekeerd welke partijen ons met nog meer controle en nog meer controleurs willen opzadelen.

Voor Nederland kan je hiervoor terecht bij Bits of Freedom. Zij zorgden voor een stemwijzer voor digitale vrijheid, waarmee je in één oogopslag kan zien welke stem een stem voor meer of voor minder controle is. De Digitale Vrijheidswijzer (online vanaf maandag 17 mei) is het logische vervolg op de succesvolle verkiezingsactie van Bits of Freedom om digitale vrijheid in de verkiezingsprogramma’s op te nemen. Daarvoor stelde de burgerrechtenbeweging onder meer een Manifest voor Digitale Vrijheid op en voerde ze een intensieve campagne.

Voor België bestaat er bij ons weten niets vergelijkbaars. Daar moet je zelf op zoek in de partijprogramma’s. Wat natuurlijk veel zoniet alles te maken heeft met het ontbreken van een sterke burgerrechtenbeweging zoals die in Nederland en verschillende andere landen bestaat. Daarmee kan je zowel mensen bewust maken van het belang van die burgerrechten en vrijheden, als deze punten ook op de politieke agenda zetten. Nu blijft het in België nog steeds behelpen en is het weerwerk tegen de afbraak van onze digitale en andere vrijheden vooral ad hoc werk. Het is prima en noodzakelijk dat dit gebeurt, maar zoals we hier in het verleden al een paar keer opgemerkt hebben: het mag iets (of zelfs veel) meer zijn. En dat voel je bijvoorbeeld op een moment als dit, waar er nauwelijks een partij te vinden is die onze digitale rechten en vrijheden voorop zet. Jammer dat er dan geen tegenpartij te vinden is om politici daarop te wijzen en de kiezers in een andere richting te duwen.