Bibliotheek /// Big Brother in Europa

Vanaf vandaag ligt “Big Brother in Europa” van Raf Jespers in de boekenwinkel en dat is om verschillende redenen heuglijk nieuws.

Eén, omdat het boek – zeker voor het Nederlands taalgebied – uniek is in zijn uiterst volledige beschrijving van de controlestaat Europa. You name it, it’s there: camerabewaking, BIM- en BOM-wetten, gegevensbanken, Rfid-chips, Frontex, de war on terror, de heerlijke nieuwe wereld van Stockholm, etc. Alles wordt beschreven met een oog voor veelzeggende “details”, zonder daarbij de grote lijnen over het hoofd te zien.

Twee, omdat de auteur niet alleen een beschrijving wil geven, maar ook een stap verder zet. Tegenover de overvloed aan little en big brothers plaatst hij een Charter voor de verdediging van de privacy en de grondrechten. Daarmee wil de auteur een kader, ideeën en concrete voorstellen bieden voor een mobilisatie tegen controlestaat Europa. Hij pleit voor overleg en uitwisseling van ervaringen binnen de lidstaten van de EU, voor gemeenschappelijke projecten en programma’s op het politieke, het syndicale, het culturele en sociale terrein en voor een breed eenheidsfront voor de vrijwaring van de fundamentele rechten in Europa. Op die manier krijgen de de concrete ervaringen van het verzet tegen controlestaat Europa een juridisch en politiek perspectief dat weerwerk moet bieden aan big brother. Iets wat elke dag steeds meer aan de orde is.

Drie, omdat de auteur duidelijk weet waarover hij schrijft. Raf Jespers is advocaat bij het advocatencollectief Progress Lawyers Network en onder meer lid van de International Association of Democratic Lawyers en van de Liga voor Mensenrechten. Hij spreekt dus ook uit ervaring als hij het heeft over hoe belangrijk het is om privacy en grondrechten te vrijwaren en, omgekeerd, over wat de gevolgen zijn als die rechten afgebroken worden.

En dan is er nog een vierde reden waarom we de verschijning van dit boek heuglijk nieuws vinden. Met dit blog delen we namelijk exact dezelfde bekommernissen als de auteur en dan doet het extra deugd om te lezen hoe Raf Jespers erin slaagt al die uiteenlopende tendenzen uitvoerig te beschrijven én in een (Europees) kader te plaatsen. We hebben even geleden al mogen voorproeven van “Big Brother in Europa” en onze conclusie was toen al: dit boek is essentiële lectuur voor iedereen die zich ongerust maakt over het verdwijnen van privacy, vrijheden en burgerrechten. Nu het boek in drukvorm verschenen is, zijn we nog gesterkt in die conclusie: “Big Brother in Europa” is essentiële lectuur voor iedereen.

Big Brother in Europa is verschenen bij EPO en te bestellen via de uitgeverij of in de boekhandel.
Donderdag 17 juni vindt de publieke boekpresentatie plaats, om 20u in het Letterenhuis (Minderbroedersstraat 22, Antwerpen). Met o.a. Rachida Lamrabet, Jos Vander Velpen, Patrick Hebberecht, Marc Weyns, … Muziek van Yasmin and Guest. Filmanimatie met “Big Brother is Watching”.

Op de website van uitgeverij EPO kan je als smaakmaker alvast het voorwoord, de inleiding, een fragment (over RFID-chips en het openbaar vervoer) en het boek in 9 stellingen lezen. Waarna je uiteraard het boek zelf zal lezen …