1,2 miljard Indiërs worden biometrisch geregistreerd

India gaat elk van zijn 1,2 miljard inwoners biometrisch identificeren en nummeren. Vanaf deze maand gaan ambtenaren van de Unique Identification Authority of India (UIDAI) de boer op om elke inwoner van India een uniek identiteitsnummer (UID) van twaalf cijfers te geven. Alle Indiërs boven de vijftien jaar worden gefotografeerd, ondergaan een irisscan en moeten hun vingerafdrukken afstaan.

Die afdrukken worden gebruikt voor nieuwe identiteitskaarten, maar komen ook terecht in een biometrische database. Verder moeten er gegevens over geslacht, religie, burgerlijke staat, scholing en beroep worden verzameld, naast informatie over gebruik van internet en mobiele telefoons. Daardoor krijgt India op termijn de grootste biometrische databank op aarde met de vingerafdrukken van maar liefst 1,2 miljard mensen.

Het volledige registratieproces zal bijna een jaar in beslag nemen en door 2,5 miljoen mensen uitgevoerd worden. Het zal om en nabij de 60 miljard rupee kosten, wat overeenkomt met iets minder dan een miljard euro.

Onvoorziene gevolgen

Een groep van prominente burgerrechtenorganisaties voert al een tijdje campagne tegen het UID. Ze noemen het een “zeer ondemocratische en dure oefening” met “onvoorziene gevolgen”. Bovendien achten ze het onwaarschijnlijk dat een nummer met twaalf cijfers in staat zal zijn om, bijvoorbeeld, de massale corruptie in de voedseldistributie voor de armen tegen te gaan.

De voornaamste bezwaren hebben betrekking op het verdwijnen van de privacy en de vrees voor nog meer e-surveillance. Critici wijzen er ook op dat biometrie nog nooit op zo’n grote schaal werd toegepast en dat hackers die deze biometrische informatie bemachtigen een enorme schat aan persoonlijke informatie kunnen verzamelen en doorspelen aan bedrijven, inlichtingendiensten en zelfs criminele organisaties.

Usha Ramanathan, een prominent juridisch expert van het Centre for the Study of Developing Societies in New Dehli, vreest bovendien dat het UID alomtegenwoordig zal worden. De UIDAI heeft nu al overeenkomsten met banken en ziekenhuizen gesloten, waardoor die hun klanten naar hun UID kunnen vragen. Volgens Ramanathan zal het over enkele jaren niet meer mogelijk zijn om zelfs zoiets eenvoudigs als een binnenlandse reis te ondernemen zonder UID-nummer.