Oscar helpt bij Franse anti-Roma campagne

Recente uitspraken van het Europees Parlement waren een stevig steuntje in de rug van de vele protesten tegen het racistisch beleid dat in Frankrijk gevoerd wordt tegen de Roma. Zo vroeg het parlement in een resolutie die op 9 september werd aangenomen, expliciet dat Frankrijk de uitwijzingen zou stop zetten. In één van de punten van de resolutie bevestigt het parlement ook dat het afnemen van vingerafdrukken van uitgewezen Roma illegaal is en indruist tegen de grondrechten van Europese burgers.

Frankrijk blijft echter volharden in de boosheid. Roma-kampen worden verder ontmanteld en de uitwijzingen gaan gewoon door. Bovendien beschikt de Franse regering binnenkort ook over een biometrische databank die uitgewezen Roma netjes in kaart zal brengen. De databank luistert naar de naam Oscar, voluit “Outil de Statistiques et de Contrôle de l’Aide au Retour”. Oscar bevat nu al de gegevens van alle buitenlanders die het land uitgezet worden of die het land “vrijwillig” verlaten nadat ze een terugkeerpremie ontvangen hebben. Vanaf 1 oktober komen daar nog eens biometrische gegevens in de vorm van vingerafdrukken bij.

Nietig verklaren

Mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat officieel alle buitenlanders, van binnen of buiten de EU, die op een of andere manier hulp ontvangen bij de terugkeer naar hun land, in de databank terecht komen. Maar dat het in de praktijk vooral Roma zijn die geviseerd worden, aangezien 90 procent van de terugkeerpremies aan Roma uitgekeerd worden. Daarbij werd er al verschillende keren op gewezen dat er zware druk op de Roma werd uitgeoefend om de premie aan te vragen en het land te verlaten.

Reden genoeg voor drie Franse ngo’s om een klacht in te dienen bij de Conseil d’Etat, waarin ze de nietigverklaring van de databank OSCAR eisen. Ze deden dit reeds in december 2009 en hebben hun vraag eind augustus nog eens herhaald omdat de anti-Roma campagne van de regering Sarkozy de databank in een extra kwalijk daglicht plaatste. Bij de recente uitwijzingen werd immers uitgebreid gebruik gemaakt van de databank.