Nog even over Freedom Not Fear 2010

We keren nog even terug op de Freedom Not Fear manifestaties van dit jaar. Het blijft namelijk uitzonderlijk dat er op zo’n grote schaal en dat al voor het vierde opeenvolgende jaar geprotesteerd wordt tegen de “surveillance mania”.

Dit jaar vonden er evenementen plaats in Berlijn, Stockholm, Warschau, Helsinki, Parijs, Venetië, Wenen en Luxemburg. Ze werden georganiseerd en ondersteund door alles samen meer dan 150 organisaties, waaronder politieke organisaties, beroepsverenigingen, vakbonden en burgerrechten activisten.

De eisen van de organisatoren waren duidelijk. Ze wilden vooral een halt toeroepen aan de verschillende surveillance maatregelen, zoals de databewaringsrichtlijn, het verzamelen van biometrische gegevens, het uitwisselen van gegevens met de Verenigde Staten, het opslaan van passagiersgegevens of het stiekem snuffelen in computers. Om maar een paar voorbeelden te noemen van wat nu al gebeurt of voor binnen afzienbare tijd op stapel staat.

De grootste manifestatie vond dit jaar plaats in Berlijn, waar zo’n 7500 mensen demonstreerden voor betere gegevensbescherming en minder inbreuken op de privacy. Een van de voornaamste bekommernissen was de centrale opslag van gegevens over gezondheid, financiële situatie, tewerkstelling en telecommunicatie.

Aan het einde van de manifestatie riep Frank Bsirske van de vakbond Verdi op om de ELENA databank stop te zetten. ELENA werd begin 2010 in Duitsland geïnstalleerd om onder meer alle gegevens over het inkomen van werknemers bij te houden. Hij merkte daarbij op dat de afgelopen tachtig jaar in Europa al verschillende keren gebleken is dat dergelijke gegevensverzameling makkelijk misbruikt kan worden. Daarnaast riep Bsirske ook op om de databewaringsrichtlijn te blijven afwijzen.

In maart 2010 nog heeft het Duitse Grondwettelijk Hof zich uitgesproken tegen die richtlijn. Toch wees Rosemarie Will, voorzitster van de Humanistischen Union, erop dat het Hof een achterdeurtje open liet om de wet alsnog in te voeren. Het heeft namelijk de richtlijn niet afgewezen, maar enkel opgeschort met de voorwaarde dat de wet moest aangepast worden met strikter garanties voor veilige opslag en gebruik van de ingezamelde gegevens.

De manifestanten hadden ook felle kritiek op het SWIFT akkoord en op het PNR systeem. In het eerste geval zijn het bankgegevens en in het tweede geval passagiersgegevens die door de Verenigde Staten gebruikt mogen worden, zonder dat daar echte garanties voor de bescherming van de persoonlijke gegevens tegenover staan.

Alles samen een nuttige dag om nog eens de controlezucht onder de aandacht te brengen en vooral ook om duidelijk te maken dat er nog steeds mensen zijn die zich niet al hun vrijheden willen laten afnemen onder het mom dat dit nodig zou zijn voor meer veiligheid. Integendeel. Minder vrijheid betekent net minder veiligheid. Niet omgekeerd.