Netwerk tegen camerabewaking in Parijs opgericht

In Frankrijk werd begin dit jaar een “Réseau Anti-Vidéosurveillance en Ile de France” opgericht. Het netwerk, kortweg Ravif, is een initiatief van een aantal plaatselijke afdelingen van de Franse Ligue des droits de l’Homme en van lokale organisaties die zich verzetten tegen het gebruik van bewakingscamera’s in Parijs en omstreken.

Nu hebben ze ook een handige folder (pdf) op de website staan. Daarin leggen ze in 4 pagina’s uit waarom ze camerabewaking geen goed idee (correctie: een slecht idee) vinden. De titel van het pamflet vat hun standpunt kernachtig samen: “La vidéosurveillance: inutile, coûteuse et dangereuse!”Nutteloos, duur én gevaarlijk. Helemaal ons gedacht.