Staatsveiligheid mobiliseert gemeentebesturen

Verschillende websites publiceren momenteel een kort en opvallend kritiekloos gesprek met hoofd van de Staatsveiligheid Alain Winants. Daaruit blijkt op zijn minst dat de man de nodige mediatraining achter de rug heeft en niet vies is van een woordje newspeak. Aanleiding is een colloquium dat binnenkort georganiseerd wordt.

“We willen de Veiligheid van de Staat zo dicht mogelijk bij de burger brengen. Op een aantal vlakken zouden wij het eerste aanspreekpunt moeten zijn voor lokale besturen. (…) We stellen best practices uit het verleden voor, leggen uit hoe samenwerking structureel kan en wie de contactpunten zijn.”

Met zijn uitspraken richt Winants zich naar eigen zeggen op burgemeesters, gemeentesecretarissen, voorzitters en secretarissen van OCMW’s, diensthoofden van sociale diensten, de lokale politie, havenbedrijven, integrale veiligheidsambtenaren en diensthoofden burgerlijke stand en bevolking.

Fantastisch toch hoe wollig taalgebruik ook in politiekringen opgang maakt. Maar vertaald naar minder wollige bewoordingen komt de uitspraak van Winants er eigenlijk op neer dat de Staatsveiligheid op zoek is naar verklikkers.

Nog zo’n curieuze uitdrukking van de chef Staatsveiligheid: “We sensibiliseren mensen op het terrein over de uiterlijke kenmerken van iemand die aan het radicaliseren is.” Het maakt een mens nieuwsgierig naar hoe een politie-informant eruit ziet.