Big Brother Watching Team

Het Progress Lawyers Network gaat van start met een Big Brother Watching Team.

“Januari 2011 is wereldwijd uitgeroepen tot de maand voor de bescherming van de privacy. Dat initiatief is meer dan welkom. De controlezucht van overheid, bedrijven en reclamejongens vraagt dringend om een reactie. De schending van de privacy vormt een direct gevaar voor de vrije meningsuiting, de persvrijheid en de organisatievrijheid, want wie onder permanente controle staat, kan niet meer vrij denken, ageren of schrijven.”

Met haar Big Brother Watching Team wil Progress Lawyers meewerken aan het verzet tegen de controlezucht van overheid en bedrijven.

Kijk hier op welke manier je kan meewerken aan deze denktank.
Contact: info@progresslaw.net