Handen af van vingerafdruk

Sinds 21 september 2009 tart de Nederlandse overheid de fundamentele rechten van alle burgers van 12 jaar en ouder door vingerafdrukken in combinatie met een biometrische gezichtsscan op te slaan. Samen met het Burger Service Nummer worden vier vingerafdrukken verplicht opgeslagen in de decentrale reisdocumentenadministratie bij gemeenten, in afwachting van een mogelijke centrale databank. Twee daarvan worden ook op de chip in de aangevraagde pas of ID-kaart verwerkt.

Momenteel gebeurt die opslag nog decentraal bij de Nederlandse gemeenten, maar het is de bedoeling dat de gegevens in de toekomst centraal opgeslagen worden. Publicist en jurist Robin Caron maakt nog eens duidelijk waarom elke opslag van biometrische gegevens in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er is immers geen enkele reden en geen enkel door de overheid aangehaald argument dat dergelijke opslag rechtvaardigt. Zijn conclusie: “Er rest maar één mogelijkheid: stop onmiddellijk elke illegale opslag van biometrische gegevens!”

Lees het volledige artikel hier.