Cookies surfen met ons mee

De Standaard van 23 maart 2011 over tracking cookies:

Overal waar we gaan op het internet, worden we in de gaten gehouden. Want adverteerders willen zo veel mogelijk over ons weten. Zowel in Europa als Amerika wil de wetgever dat aan banden leggen. De reclamesector wil liever zichzelf reguleren.

Lees het volledige artikel hier.

Het artikel vertelt onder andere het verhaal van Rapleaf, een bedrijf dat gegevens uit allerlei bronnen samenvoegde tot ijzingwekkend gedetailleerde databases. Rapleaf koppelde Facebookprofielen aan gegevens uit tracking cookies. Zo slaagde het erin om een database samen te stellen waarin niet alleen namen en e-mailadressen, maar ook politieke voorkeuren werden bijgehouden. Handig om te verkopen aan campagne voerende politici.

Opt-in

Wat ons betreft is er maar één mogelijke oplossing voor de ellende van de tracking cookies. Niet door te werken met een opt-out, zoals van een aantal kanten (waaronder die van de reclamewereld) voorgesteld wordt, maar door te werken met een opt-in voor tracking cookies. Wie gevolgd wil worden, moet daar zelf toestemming voor geven. Wie dat niet expliciet doet, krijgt dus geen tracking cookie op de computer. Logisch, want anders dan de ‘klassieke’ cookies brengen tracking cookies het surfgedrag in kaart. Daardoor horen ze eigenlijk thuis in dezelfde categorie als de spyware – zoals het voorbeeld van Rapleaf aantoont. Schadelijk voor de privacy en dus dumpen maar, die handel.

Meer info vind je onder meer bij epic.org en bij de Electronic Frontier Foundation.

2 reacties
  1. Bram 7 jaar ago
  2. datapanik 7 jaar ago