Veiligheid boven alles

Ook de Liga voor Mensenrechten reageert op de Panorama-uitzending “We zijn gezien” en vooral op de stuitende uitlatingen van politiecommissaris Paelinck. Toen hem de vraag gesteld werd naar de grenzen van het gebruik van surveillance technologieën, antwoordde de man zonder schroom: “the sky is the limit”.

Het recht op privacy is niet absoluut en inperkingen zijn vaak noodzakelijk voor het dagelijks functioneren in onze samenleving. Maar deze inbreuken dienen steeds gericht en tijdelijk van aard te zijn. Permanente en preventieve inperking van de privacy schendt de fundamentele beginselen van onze rechtstaat en draagt het gevaar af te glijden naar een totalitaire controle. De Liga voor Mensenrechten waarschuwt voor dergelijke evolutie en veroordeelt fel de ondoordachte uitspraken van commissaris Paelinck.

Lees hier het volledige opiniestuk.