Aanbeveling van de Privacycommissie over slimme meters

De Privacycommissie heeft een Aanbeveling over de na te leven beginselen bij smart grids en slimme meters (pdf) geschreven, op basis van het advies van de Europese Groep 29. Daarin zet de Privacycommissie de basisbeginselen wat betreft privacy en gegevensbescherming bij de introductie van slimme meters op een rijtje.

  • eenduidige opgave van de (mede)verantwoordelijke(n) voor de verwerking van de meetgegevens;
  • toestemming van de consument om de meetgegevens te verwerken;
  • precieze aanduiding van de doeleinden van de verwerking;
  • transparantie over nieuwe functies van de slimme meters, zowel naar de consument toe als naar de overheidsdiensten die waken over de toepassing van de reglementering, en groen licht van beide partijen voor de nieuwe functies in gebruik worden genomen;
  • proportionaliteit: er mogen niet méér gegevens worden verzameld dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden;
  • bewaring van de gegevens: de gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden;
  • recht van toegang en verbetering: de consument moet de verzamelde gegevens kunnen consulteren en indien nodig kunnen laten verbeteren;
    veiligheid: door het grotere aantal gegevensstromen stijgt ook het risico op ongeoorloofde toegang tot de gegevens en gegevenslekken. Een verhoogd beveiligingsniveau is dus absoluut noodzakelijk.

Wat ons betreft is er eentje die in het rijtje ontbreekt: de keuzemogelijkheid voor de gebruiker. Wie dat wil, moet kunnen kiezen voor een klassieke meter. Zonder dat dit tot een andere behandeling of een meerkost voor de gebruiker leidt.