Privacycommissie: “Ook slimme meters moeten privacy naleven”

Zowel Europa als de Belgische privacycommissie vragen meer aandacht voor privacy bij de invoering van slimme meters. De Groep 29 keurde eerder dit jaar al een advies goed over de privacynoden bij het gebruik van ‘slimme meters’. Dat werd nu door de Belgische Privacycommissie in een eigen aanbeveling gegoten.

Het advies erkent wel de voordelen van slimme meters, maar wijst tevens op de brede impact ervan. “Deze technologie zal een verregaande inkijk op het doen en laten van (minstens) een wooneenheid, en dus van burgers, toelaten.” Om dat te verantwoorden zullen er “duidelijke maatschappelijke voordelen moeten tegenover staan.” En, wordt er gewaarschuwd, “het behalen van een positieve kosten-baten balans bij de uitrol van slimme meters [is] vandaag geen makkelijke en uitgemaakte zaak.” Voorts moet van bij de aanvang duidelijk worden gemaakt hoe de verschillende betrokken partijen met de verwerking van gegevens moeten omgaan, inclusief het recht van de gebruiker om die informatie in te zien en aan te passen. Ook moeten de systemen volgens het principe van “privacy by design” worden opgezet. De Privacycommissie adviseert daarom overleg van bij de aanvang.

— lees meer bij datanews