Art & Surveillance /// Status Project van Heath Bunting

DePers sprak met hacktivist Heath Bunting over zijn Status Project.

“Identiteit ligt niet vast. Het is een afspraak tussen individuen, organisaties en instituties, vastgelegd in documentatie en bezittingen. Al zes jaar probeer ik op bestelling nieuwe identiteiten te leveren. Niet illegaal via een gejat paspoort, maar volkomen legaal via mainstream winkels, creditcards, et cetera. Twee jaar geleden lukte het voor het eerst. Je moet er de tijd voor nemen. Winkelpasjes, mobiele telefoons, rekeningen, correspondentie met overheidsinstanties: langzamerhand krijgt die nieuwe identiteit contouren door alles naar elkaar te laten verwijzen.”

“Het geeft een enorm gevoel van vrijheid als je je lichamelijke ik kunt scheiden van je documenten-ik. Na 11 september en de aanslagen in de Londense metro denken ze bij ons dat ze alles en iedereen mogen controleren. Ik wil me niet laten opslokken door het opsporingsapparaat. Hoeft ook niet: vorige week lukte het me tijdens een workshop binnen twee dagen een nieuwe Duitser met creditcard te creëren. De deelnemers van die workshop beseften opeens dat ze hun identiteit niet moeten laten bepalen door hun burgerservicenummer. Ik geef de macht terug aan de mens. Anarchistisch? En wat is daar mis mee?”

Heath Bunting is van 8 tot 11 september 2011 te gast op het GOGBOT festival, een vierdaags evenement in Enschede met muziek, kunst en technologie.