Persbericht Freedom Not Fear 2011 in Brussel

Voor wie het nog niet zou weten:

FREEDOM NOT FEAR KOMT NAAR BRUSSEL

Van 17 tot 19 september vindt in Brussel een driedaags Europees evenement plaats onder het motto “Freedom Not Fear”. Freedom Not Fear bundelt organisaties, ngo’s en activisten die zich inzetten voor onze burgerrechten en zich ongerust maken over de toenemende controle en surveillance, zowel in het dagelijks leven als op het internet.

Europese bewegingen die zich tegen de controlewaan kanten, kunnen al op een langere traditie van manifestaties terugblikken. Zo vond er vorige zaterdag in Berlijn voor het vijfde opeenvolgende jaar een grote betoging plaats. Maar dit jaar willen activisten voor het eerst ook manifesteren in de hoofdstad van de Europese Unie. Daar worden immers voortdurend beslissingen genomen die onze rechten en vrijheden steeds meer inperken.

De alliantie “Freedom not Fear” wil onder meer dat de dataretentierichtlijn afgeschaft wordt, dat de plannen voor de zogenaamde Passenger Name Records bevroren worden en dat Europese politici zich inzetten voor een vrij en ongecensureerd internet met gelijke rechten voor allen.

Daarom organiseert de alliantie Freedom Not Fear dus van zaterdag 17 tot maandag 19 september een veelzijdig programma met onder meer een demonstratie, workshops, sprekers en discussies. Die drie dagen hebben elk hun eigen motto en zwaartepunt.

Zaterdag 17 september is een “dag van protest” en begint in de namiddag met een betoging. Afspraak om 14 uur aan het Luxemburgplein, recht over het Europees Parlement. Zondag 18 september is de “netwerkdag” (in de ruimtes van Mundo B, Edimburgstraat 26 in Brussel). Die dag kunnen activisten uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten en ervaringen, plannen en ideeën uitwisselen. Er worden workshops georganiseerd, een aantal sprekers komen een onderwerp toelichten en er is gelegenheid om in kleine groepen verder te praten over een bepaald thema. Op maandag 19 september tenslotte staan tijdens de “dag van discussie” verschillende gesprekken met Europese beleidsmakers en politici over databescherming en burgerrechten gepland.

“De invloed van Europese richtlijnen op de nationale wetgeving die onze fundamentele vrijheden en rechten als burger bedreigt, wordt steeds groter,” zegt Michael Ebeling, een van de organisatoren van de driedaagse. “Die richtlijnen worden in Brussel beslist. Met Freedom Not Fear willen we een beweging opbouwen die zich niet alleen bewust verzet tegen die bedreigingen, maar die ook op constructieve wijze politici benadert en hen met argumenten wil overtuigen. We kijken uit naar hun reacties.”

Recente gebeurtenissen, zoals de verschillende schandalen rond het lekken van gevoelige data en rond de Arabische Lente, waarbij men de vrijheid van beweging probeerde en probeert te verhinderen door het internet te censureren of zelfs plat te leggen, tonen aan hoe belangrijk een vrij internet is voor een vrije samenleving en dat gegevensbanken nooit honderd procent beveiligd kunnen worden tegen misbruiken.

“Sedert een paar jaar proberen Europese instellingen telkens weer het internet te censureren of willen ze gebruikers van het internet afsluiten omdat ze de wet op het copyright overtreden zouden hebben. Voor ons is het essentieel dat de vrije toegang tot het internet en netneutraliteit in Europa gewaarborgd blijven,” legt mede-organisator Kirsten Fiedler uit.

De manifestatie en activiteiten staan open voor iedereen die wil meewerken en meedenken. We roepen iedereen op om deel te nemen!

Meer informatie over “Freedom Not Fear Brussel 2011”: freedom-not-fear.eu