Eerste internationale protestdag Freedom Not Fear was een succes

Zaterdag 17 september vond in Brussel voor de eerste keer een Europese manifestatie onder de noemer “Freedom Not Fear” plaats. Die dag verzamelden deelnemers uit verschillende landen om te demonstreren voor meer vrijheid en minder angst en om hun basisrechten in een genetwerkte wereld te verdedigen. De demonstranten richtten hun pijlen op de uitholling van privacy en vrijheden en ze eisten een radicale afbouw van surveillance maatregelen, zoals het opslaan van de telecommunicatiegegevens van alle EU-burgers.

Voor het gebouw van de EU-commissie maakte Katta van de Duitse AK Vorrat een van de voornaamste beweegredenen voor het protest duidelijk. “Bij dit protest gaat het niet alleen om onze privacy en onze persoonlijke gegevens. Het gaat om de fundamentele vraag in welke samenleving we willen leven, namelijk in een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en niet op angst.”

Even daarvoor had Charles van het Britse No CCTV ons herinnerd aan de dood van de jonge Braziliaan Jean Charles de Menezes in 2005. Menezes werd op basis van camerabeelden ten onrechte verdacht van de aanslagen in London op 21 juli. Hij werd door de politie gevolgd en doodgeschoten. Zo zijn er nog heel wat voorbeelden te geven dat camerabewaking onze samenleving niet veiliger maakt, maar veeleer een bedreiging voor onze veiligheid vormt.

De betogers, die uit Duitsland, België, Nederland, Polen, Frankrijk en Oostenrijk afkomstig waren, verwierpen de databewaringsrichtlijn, onder welke vorm dan ook, net als de uitwisseling van passagiersgegevens tussen staten onder het mom van anti-terreur maatregelen. Ze toonden zich even bezorgd over de EU-overeenkomst met de VS, Australië en andere landen als over de plannen voor een eigen Europees systeem voor de controle van alle reizigers binnen de EU. Deze maatregelen hebben, volgens de deelnemers, nog geen enkele terrorist kunnen stoppen, maar ze perken wel de persoonlijke vrijheid in. Daarnaast vrezen velen dat de opgeslagen gegevens onvoldoende beveiligd zijn en wezen ze op de gevaren van inbraken in databanken, de publicatie van gelekte gegevens, misbruik van gegevens voor andere doeleinden, en onterechte verdachtmakingen.

Tijdens de protestmars door het centrum van Brussel verwezen de betogers met slogans als ‘do not even mention data retention’ naar de EU-richtlijn over databewaring. Die richtlijn bepaalt dat het telefoon- en internetverkeer van letterlijk elke EU-burger opgeslagen wordt, waardoor ieder van ons onder verdenking geplaatst wordt. Deze richtlijn werd ondertussen in Duitsland, Roemenië en de Tsjechische Republiek reeds ongrondwettig verklaard.

Het protest van vorige zaterdag in Brussel was de openingsdag van een driedaags programma. Op zondag vond een netwerkdag met workshops en op maandag een discussie met vertegenwoordigers van de EU-autoriteiten plaats. Deze “Freedom Not Fear” in Brussel maakte ook deel van de gelijknamige Europese actieweek die elk jaar de verdediging van onze privacy en burgerlijke vrijheden opneemt. Andere succesvolle evenementen vonden plaats in Berlijn, Wenen en Luxemburg.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.