Art & Surveillance /// Z33 organiseert debat “veiligheid vs. vrijheid” in Hasselt

Dinsdag 25 oktober organiseert Z33 – huis voor actuele kunst in Hasselt een debat “veiligheid vs. vrijheid”.

“Hoe gaan steden en gemeenten om met hun toenemende bevoegdheden op vlak van veiligheidsbeleid (overlastboetes en GAS)? Hoe gaan politiediensten om met nieuw verworven rechten op vlak van preventie en bijzondere opsporingsmethoden (BOM-wet)? Hoe subjectief of vaag zijn termen als overlast of het onveiligheidsgevoel? Geven meer camera’s en meer controle een veiliger gevoel of stimuleren ze juist het subjectieve onveiligheidsgevoel van de burger? Wordt bij de toepassing van nieuwe veiligheidsinstrumenten en -maatregelen genoeg aandacht besteed aan fundamentele rechten en vrijheden?”

Een panel van experts gaat in discussie over de vraag “Hoeveel vrijheid wilt u opgeven in naam van de veiligheid?” Met Philip Pirard (korpschef politiezone HAZODI), Jos Vander Velpen (Liga voor Mensenrechten), Mark Elchardus (cultuursocioloog) en Gunter Maes (prof. Staatsrecht en Onderwijsrecht).

Dinsdag 25 oktober 2011 om 20u bij Z33 (Zuivelmarkt 33, Hasselt). Toegang gratis, wel liefst vooraf inschrijven via de website. Het debat kadert in het tentoonstellingsproject Architecture of Fear dat nog tot eind dit jaar loopt in Z33.