Debat Veiligheid versus Vrijheid

Huis voor Actuele Kunst Z33 organiseerde eind oktober een debat rond veiligheid vs vrijheid. Je kan de discussie integraal herbeluisteren via onderstaand filmpje (wel klank, geen beeld).

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=x05_0plIEvA]

Overigens jammer dat achter de vermeende tweespalt tussen veiligheid en vrijheid het vraagteken ontbreekt. Nu lijkt het alsof er een tegenstelling bestaat tussen veiligheid en vrijheid, alsof je je vrijheid moet opgeven om aan veiligheid te winnen. Of alsof je je veiligheid moet opofferen ten koste van je vrijheid. Niet dus. Wat ons betreft is het net omgekeerd: geen veiligheid zonder vrijheid.