Met SOPA en PIPA willen de VS het internet verder controleren en censureren

Gisteren (17/11) heeft het Europees Parlement een resolutie goedgekeurd die niet beter kon worden getimed. In de aanloop naar de EU-VS-top op 28 november benadrukt het EU parlement in artikel 25

“dat de integriteit van het mondiale internet en de vrijheid van communicatie moeten worden beschermd, door geen unilaterale maatregelen te nemen tot intrekking van Internet Protocol (IP)-adressen of domeinnamen.”

Onder meer EDRi wijst erop dat deze waarschuwing niets te vroeg komt, nu in de VS twee wetsvoorstellen ter stemming voorliggen. De Stop Online Piracy Act (SOPA) geeft de Amerikaanse overheid de mogelijkheid om internet-, betalings-, zoekmachine- en advertentiediensten ook bij buitenlandse websites te beperken. Ze biedt de overheid ook een vrijgeleide om domeinnamen van het internet halen. Tegelijkertijd ligt in de Senaat ook de Protect IP Act (PIPA) voor, die in essentie hetzelfde (maar in iets afgezwakte vorm) voorstelt.

Terwijl beide wetsvoorstellen officieel gaan over de bescherming van het intellectueel eigendom in de VS, dragen de gevolgen veel verder. Ze zetten het recht op vrije meningsuiting op de helling en zetten een rem op de vrije circulatie van ideeën en op sociale en economische innovaties. Als de wetsvoorstellen goedgekeurd worden, kunnen website beheerders en ISP’s zelfs gedagvaard worden omdat ze zonder het te weten auteursrechtelijk beschermd werk hosten of doorlinken.

Fouten uit het verleden worden wet

Met deze wetsvoorstellen willen de Verenigde Staten zichzelf een juridische basis verschaffen voor acties die in het verleden werden uitgevoerd door overheidsinstanties als ICE en DHS. Beide overheidsdiensten zijn sedert 2010 verantwoordelijk voor meer dan 100 IP-adressen die zonder vorm van proces geblokkeerd werden. Ze liggen ook aan de basis van het blokkeren van een IP-adres begin dit jaar, waardoor 84.000 websites gedurende meerdere dagen onbeschikbaar waren.

De tekst van het gloednieuwe SOPA werd bewust vaag gehouden en kon daarom de schijn wekken dat geen enkele on-line bron zich buiten het grondgebied van de Verenigde Staten bevindt. Maar de manier waarop de VS met SOPA en PIPA de wereldwijde jurisdictie over domeinnamen en IP-adressen claimen, wordt op de blog van Michael Geist, een Canadese hoogleraar in de rechten, haarfijn uit de doeken gedaan.

Groeiend protest

Om de problemen met SOPA en PIPA onder de aandacht te brengen, stuurden meer dan 60 burgerrechtenorganisaties een open brief aan het US Congres (pdf), waarin ze hun bezorgdheid uitdrukken en oproepen om tegen SOPA te stemmen. De brief werd onder meer ondertekend door Bits of Freedom, EDRi, La Quadrature du Net en NURPA. Ook internetbedrijven waaronder Mozilla, Google en Twitter hebben zich al duidelijk tegen de wetsvoorstellen uitgesproken.

Op zijn blog stelt David Murakami Woods het nog scherper, onder de titel Occupy the Internet.

I know which side I am on, and which side you should be on, and it is not the side of Protect IP and SOPA and the negative politics of closure, it is with Anonymous and the Pirate Party, with open flows, open source and open access. We have to tell them that they can’t have the Internet back, it’s ours now. We have to occupy the Internet, to build around these attempts to stifle innovation and sharing and we have to do it now.

We zouden het zelf niet beter kunnen gezegd hebben.

2 REACTIES

Reacties zijn gesloten.