Wie leeft, laat sporen na

“Wie leeft, laat uiteraard sporen na, maar tegenwoordig zijn vrijwel alle sporen opgeslagen en met elkaar in verband te brengen. Door uitgebreide databases bij te houden en daar slimme algoritmes op los te laten, is immens veel over groepen mensen en individuele burgers te achterhalen. Het duurt niet lang of van iedereen is na te gaan wanneer hij waar was en wat hij die dag aan inkopen en uitgaven heeft gedaan, met wie hij in contact heeft gestaan en van welke netwerken hij deel uitmaakt. Is de grondwet in staat zulke ontwikkelingen in te dammen en er invloed op uit te oefenen?”

— Karin Spaink