Leuven plant 50 extra bewakingscamera’s

De Leuvense gemeenteraad heeft beslist een 50-tal bijkomende bewakingscamera’s te plaatsen in de binnenstad, meer bepaald in de Diestsestraat, op het Fochplein en in delen van de Tiense- en Naamsestraat. De aankoopprijs bedraagt 960.000 euro en onderhoud kost jaarlijks 82.000 euro. Over andere kosten wordt zedig gezwegen. Gelukkig waren er nog de raadsleden van Groen die stelden dat de zeer hoge investeringskost niet in verhouding staat met het nut ervan. Ze waren jammer genoeg de enigen die tegen stemden. Momenteel staan er op de Oude Markt en in de Mechelsestraat al 21 camera’s opgesteld.