Camerabewaking of veldwerk?

Met bovenstaande infographic wil De Hangman pleiten voor een andere dan de repressieve aanpak van hangjongeren. Nu de gemeenteraadsverkiezingen in het vizier beginnen te komen, is dit meer dan welgekomen. Liever dan te grijpen naar veel te dure en hopleoos inefficiënte bewakingscamera’s, verkiest De Hangman een verstandige aanpak van de openbare ruimte en een positieve benadering van jongeren.

De roep van de burger naar meer veiligheid klinkt luid. Begrijpelijk en correct dat een gemeentebestuur daar op ingaat. Er zijn heel wat mogelijkheden om in te spelen op dat onveiligheidsgevoel. De keuze van instrumenten moet dan ook doordacht gebeuren, rekening houden met de context en de draagkracht van bestuur en buurt.
Als het onveiligheidgevoel veroorzaakt wordt door groepjes jongeren, vrienden die elkaar treffen op straten en pleinen, lijken bewakingscamera’s niet de beste oplossing te zijn. Camera’s hebben nauwelijks een preventieve werking en getuigen van een eerder enge, weinig mensvriendelijke visie op de openbare ruimte. En werd die nu net niet aangelegd om benut te worden als ontmoetingsplaats?
Daarenboven kan een bestuur voor de kostprijs van de installatie van 2 bewakingscamera’s een voltijdse medewerker het veld insturen. Zo iemand kan niet alleen het contact tussen buren verbeteren, maar kan tegelijk ook tussenpersoon spelen tussen burger en bestuur.

Lees hier de volledige tekst.
Je kan de infografiek aanvragen via info@dehangman.be en daarna zo ruim mogelijk verspreiden.