Everything is a Remix Part 4

“Creation requires influence. Everything we make is a remix of creations, our lives and the lives of others.” – Kirby Ferguson

Voor wie hem nog niet zou gezien hebben: Everything is a Remix Part 4 van de New Yorkse filmmaker Kirby Ferguson, deel 4 van een documentaire over de geschiedenis van remixcultuur en copyright. Deel 4 gaat onder meer over de wetten rond auteursrecht en octrooien en de hypocrisie daaromheen.

In deel 1 en deel 2 toonde Ferguson dat het remixen van oude muziek en films niets nieuws is. De technieken die daarbij gebruikt worden, zijn bovendien op heel veel dingen toepasbaar. Deel 3 liet zien dat creativiteit geen magie is en op welke manier innovaties ontstaan. Kopiëren, combineren, transformeren levert nieuwe creaties op en kan dus beter niet aan banden worden gelegd. Nieuwe ideeën komen voort uit bestaande ideeën en dat is een volkomen natuurlijk proces dat haaks staat op het hedendaagse systeem van patenten, intellectueel eigendom, copyright- en anti-piraterij wetten.

Our system of law doesn’t acknowledge the derivative nature of creativity. Instead, ideas are regarded as property, as unique and original lots with distinct boundaries. But ideas aren’t so tidy. They’re layered, they’re interwoven, they’re tangled. And when the system conflicts with the reality… the system starts to fail.

Everything is a Remix