WikiLeaks publiceert de Global Intelligence Files

Op maandag 27 februari 2012 begon WikiLeaks met het publiceren van de Global Intelligence Files. Dat zijn meer dan vijf miljoen e-mails van het Amerikaanse “global intelligence” bedrijf Stratfor die in de periode juli 2004 tot eind december 2011 verstuurd werden. De mails zijn afkomstig van een hack door Anonymous.

Stratfor profileert zich als een denktank op het gebied van informatie en defensie die wereldwijd onderzoekt en rapporteert over ‘hot spots’ en voorvallen. Maar volgens critici werkt Stratfor nauw samen met Amerikaanse overheidsinstellingen zoals Homeland Security, met bedrijven als Bhopal Dow Chemical Co, Lockheed Martin, Northrop Grumman en Raytheon, met informanten en allerlei geheime diensten zoals de Israëlische Mossad.

Volgens WikiLeaks zullen de gehackte e-mails duidelijk maken welke contacten er precies zijn en waaruit de hand- en spandiensten bestaan. Critici merkten eerder al op dat Stratfor opereert in een schemergebied met weinig of geen overheidscontrole en daarom voor regeringen, geheime diensten en multinationals interessant is voor het uitvoeren van allerlei klusjes. Volgens beveiligingsdeskundige Glenn Schoen lijkt het erop dat Stratfor daardoor als een gewone inlichtingendienst bezig is geweest. Maar dan eentje waar geen enkele overheidscontrole op is. Een mening die tussen haakjes niet door elke activist gedeeld wordt, maar wat meteen een reden te meer is om nieuwsgierig te zijn naar wat er bij het spitten te voorschijn komt.

Lees hier het volledige persbericht.