Internet en vrijheid: rechten moeten permanent worden afgedwongen

Han Soete over de noodzaak om ons te verdedigen tegen voorstellen die onze vrijheden op het internet bedreigen:

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) was de zoveelste poging van industrie, multinationals en overheden om democratische verworvenheden in te perken om hun winstmarges te vergroten. Aanhoudend protest maakte het voor enkele overheden onmogelijk om ACTA goedgekeurd te krijgen. Nieuwe voorstellen liggen echter al op tafel om onze vrijheden voort in te perken. (…) Net als in de reële wereld zullen we onze rechten enkel kunnen vrijwaren door te sensibiliseren en te mobiliseren.

Lees de volledige tekst bij De Wereld Morgen. Het is de lezing die Han Soete gaf tijdens het Ongehoord debat op 23 april in Leuven. Een video-opname van de twee volledige lezingen vind je hier.