Open brief aan Belgische europarlementairen over het ACTA-verdrag

Een aantal organisaties, waaronder datapanik.org, hebben een open brief over het ACTA-verdrag bezorgd aan de Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Daarin drukken ze hun bezorgdheid uit over de rol van België bij het tot stand komen van ACTA. In de brief maken ze duidelijk wat de impact van het verdrag zal zijn op onze grondrechten en fundamentele vrijheden. Ze besteden daarbij vooral aandacht aan de cruciale rol die het internet speelt bij de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en communicatie.

Voor wie ACTA een beetje kent, zullen de kritieken geen nieuws zijn.
Voor de anderen zetten we ze hier kort nog eens op een rijtje:

  • ACTA omzeilt de democratie en cultiveert geheimhouding
  • ACTA is disproportioneel en vaag geformuleerd
  • ACTA maakt van technische tussenpersonen een ‘private Internet politie’

Het volledige verhaal kan je lezen in de open brief, ondertekend door Nurpa, de Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits de l’homme en datapanik.org.

Voor alle duidelijkheid willen we hier ook nog even de conclusie herhalen: in eerste instantie roepen we de Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement en hun politieke partijen op om ACTA te verwerpen en het verdrag niet te ondertekenen. Maar daarnaast roepen we ook op om in de toekomst de eerbiediging van onze grondrechten en fundamentele vrijheden ernstig in overweging (wij zouden zelfs zeggen: als maatstaf) te nemen voor alle maatregelen die betrekking hebben op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Meer weten?

2 REACTIES

Reacties zijn gesloten.