Fiscus schendt recht op inzage databanken

Vorige vrijdag is een nieuwe wet op de belastingen in het Belgisch Staatsblad verschenen. Zeer tot ongenoegen van de Privacycommissie die brandhout maakt van de wet. De wet geeft de fiscus buitensporige bevoegdheden waardoor de privacy van iedereen in het gedrang komt. In de praktijk wordt het inzagerecht gewoon afgeschaft, vreest de commissie. Daarmee schendt de wet het basisrecht van elke burger om alle databanken in te kijken waarin hij of zij vermeld wordt. Voorzitter Willem Debeuckelaere van de Privacycommissie:

“De privacywet geeft u het recht om alle databanken in te kijken waarin u voorkomt. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de dossiers van de politie, het gerecht of de inlichtingendiensten. Maar ook in die gevallen kan u, zodra het onderzoek dat toelaat, uw dossier opvragen. De nieuwe wet verhindert u om uw belastingdossier in te kijken, zolang u het voorwerp uitmaakt van ‘een controle’, ‘een onderzoek’ of ‘daarmee verband houdende werkzaamheden’. Dat is zo ruim dat uw belastingdossier eindeloos geheim kan blijven.”

Lees meer o.a. bij deredactie.be.

1 reactie
  1. Marnix 6 jaar ago