Onze data in geld uitgedrukt

Via Big Brother Watch:

De ‘digitale identiteit’ van internetgebruikers vertegenwoordigt een economische waarde van zo’n 315 miljard euro in de EU. Dat bedrag kan tegen 2020 groeien tot 1 miljard euro per jaar. Dat zou neerkomen op bijna 8 procent van het Europees BNP. Cijfers om bij te duizelen, maar die meteen ook duidelijk maken waarom er zo hard gelobbyd wordt tegen een betere bescherming van onze privacy.

De volledige paper (pdf) vind je op de website van Boston Consulting Group.