Dikkerdjes moeten betalen

Een blogpost van journalist Maarten Goethals, overgenomen van zijn blog gom. De post verscheen oorspronkelijk als column in De Standaard (10/12/2012).

DIKKERDJES MOETEN BETALEN

‘Een andere dimensie in verzekeringen’ Met die prikkelende slogan prijst AG Insurance zich in de sterk concurrentiële markt van verzekeraars. Maar na de berichtgeving van afgelopen weekend krijgt die verkoopbelofte een wel heel wrange smaak.

Vanaf 21 december mogen verzekeraars geen verschil meer maken tussen mannen en vrouwen in de prijsbepaling van een overlijdensverzekering. Dat is het gevolg van een Europese uitspraak. Maar een aantal bedrijven grijpen het verbod aan om nieuwe criteria in te voeren. Markleider AG Insurance gaat het verst en wil voortaan strenger toezien op de gezondheid van zijn klanten.

Bij het afsluiten van een polis krijgen ze voortaan acht vragen voorgeschoteld over hun lengte en gewicht. Om volledig zicht te krijgen op iemands innerlijk huishouden, kan de verzekeraar zelfs een medisch onderzoek eisen. Wie de vleeskeuring passeert, geniet een gunsttarief. Wie in verhouding met zijn lengte in het vet zwabbert, zal tot tien procent meer betalen.

Europa en specifiek België kennen een waakzame traditie als het gaat om de bescherming van persoonlijke gegevens. Die ligt nu te grabbel. Niet zozeer uit menslievendheid. Maar louter uit economische motieven, om zoveel mogelijk het risico te verspreiden en de winst te maximaliseren.

En dat laatste is het goede recht van AG Insurance. Maar toch komt hun ‘andere dimensie’, die nu een gezicht krijgt, keihard aan. Het is namelijk een opgelegd ideaal, bepaald door hebberigheid en het houdt totaal geen rekening met de moeilijke, soms pijnlijke relatie die elk met zijn eigen lichaam heeft. Het is een dwangbeeld, dat schaamteloos de privacy van de klant schendt en waartegen-ie zich amper kan verzetten. Het is een paradigma, dat iedereen vernedert en onderscheidingen aanbrengt. Het is pure administratie. Het is een brandmerk.

Wat zal trouwens het volgende zijn? Een vakje voor de omtrek van mijn schedel?