Twee interessante analyses van de recente datalekken

Het Data Protection Institute (DPI) biedt op haar website een korte, maar heldere analyse van de drie meest recente (gekende) datalekken – bij de VREG, de NMBS en het Belgisch leger – en stelt de vraag of de Privacywet in deze drie gevallen van toepassing is. Iets wat door sommigen blijkbaar betwijfeld wordt. Haar conclusie:

(eenvoudige) analyse toont aan dat er toch grond bestaat voor de claim dat de betreffende organisaties overtredingen hebben begaan ten op zichten van de wet, wat de NMBS betreft lijkt ook de Privacy Commissie dit aan te geven. In wezen kan iedere persoon wiens gegevens gelekt zijn zich als benadeelde partij aanmelden en klacht indienen bij de Privacy Commissie, al kan alleen een gang naar de rechter leiden tot vervolging. Het zal interessant zijn om te zien in hoeverre er ook inderdaad concrete gevolgen worden gekoppeld aan de datalekken zoals deze hebben plaats gevonden bij de VREG, NMBS en het Belgische Leger.

Help journalisten, want die hebben geen tijd voor onderzoek.

Xavier Damman bekijkt #nmbsgate vanuit een journalistieke invalshoek. Hij merkt op dat in het begin van het verhaal, toen het lek bekend werd, de klassieke pers niets anders bracht dan een copy-paste van het verhaal van de NMBS-woordvoerder (en dan allemaal ook nog eens dezelfde copy-paste). Ondertussen weten we allemaal dat dat verhaal langs alle kanten rammelde. Maar als “wij” (bloggers, twitteraars, netactivisten en co) er ons niet mee gemoeid hadden, dan was de NMBS nog met haar nonsens weggekomen ook. Het was pas toen niet-journalisten zich er mee bemoeiden en de verontwaardiging te groot geworden was, dat de klassieke media op hun stappen teruggekeerd zijn en het NMBS-verhaal kritisch zijn gaan belichten. Vandaar de baseline van het verhaal van Xavier Damman:

Most journalists today just “copy paste” what they see and hear because they just don’t have the time to investigate. That’s the reason why they need us. Like it or not, this is our job now in this new media landscape.

Wat wij alleen maar kunnen beamen – niet alleen wat #nmbsgate betreft. Het is ook aan ons om de erosie van onze privacy en het afkalven van onze rechten en vrijheden aan de kaak te blijven stellen en te zorgen dat de media de vinger aan de pols houden. Laat ons daar in 2013 verder werk van maken. Met datapanik.org zullen we daar zeker ons steentje aan blijven bijdragen.