CETA-verdrag bedreigt internet, gezondheid en democratie

Persbericht van Stichting Vrijschrift over CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, dat verdacht veel gelijkenissen vertoont met het vermaledijde ACTA. Alsof CETA het achterpoortje is waarlangs de Europese Commissie ACTA alsnog wil binnen smokkelen.

CETA-verdrag bedreigt internet, gezondheid en democratie

Een voorgenomen handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) bedreigt internet, gezondheid en democratie, volgens Stichting Vrijschrift. Het verdrag bevat een ‘internationale investeerder versus staat’  arbitragebepaling, die multinationals het recht geeft om landen aan te klagen voor internationale arbitragetribunalen. Het CETA-verdrag stelt deze arbitragetribunalen boven de hooggerechtshoven van Europa en Canada.

Democratie omzeilen

Door arbitragebepalingen kunnen multinationals landen aanklagen indien wetgeving hun niet bevalt. Sigarettenfabrikant Philip Morris klaagde Australië aan nadat het land een wet aannam die het gebruik van logo’s op verpakkingen beperkte en meer ruimte creëerde voor gezondheidswaarschuwingen. Nadat het Australische hooggerechtshof Philip Morris geen gelijk gaf begon de sigarettenfabrikant een arbitragezaak. Australië besloot daarop geen verdragen meer te ondertekenen met internationale investeerder versus staat arbitragebepalingen.

De EU en Canada onderhandelen sinds 2009 over de Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). De onderhandelingen over het verdrag vinden achter gesloten deuren plaats, de ontwerpteksten zijn geheim. Het bestaan van de arbitrageclausule is onthuld door de website bilaterals.org en Kriton Arsenis, een lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europese Parlement. Arsenis bekritiseert de arbitragebepaling als een gemakkelijke weg om de democratie te omzeilen.

Belangenverstrengeling

Multinationals zien aanpassingen van wetgeving die hun winsten kunnen verminderen als onteigening en eisen daar hoge schadevergoedingen voor. Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels:
“De laatste jaren is door arbitragetribunalen het begrip onteigening steeds verder opgerekt. Advocaten adviseren multinationals over investeringsconstructies, maar deze advocaten en hun kantoorgenoten treden ook op als arbiters in arbitragetribunalen. Er is dus sprake van belangenverstrengeling.”

Hervormingen blokkeren

Vrijschrift wijst op de negatieve gevolgen voor innovatie en internet. Het handelsverdrag met Canada zal het mogelijk maken dat multinationals met miljardenclaims wetsveranderingen tegenhouden en oude bedrijfsmodellen overeind houden. Hervormingen van het auteurs- en octrooirecht komen hierdoor in gevaar.

Ante Wessels: “Een van de grote problemen waar het internet mee kampt is een overmatige handhaving van het verouderde auteursrecht. Filteren, blokkeren en het verbieden van links tasten het functioneren van het internet aan. CETA zal multinationals de mogelijkheid geven noodzakelijke hervormingen onderuit te halen.”

== Stichting Vrijschrift
== Contact: Ante Wessels

ceta

Links