#nmbsgate komt voor de rechtbank

sncb-cartoon
Cartoon Cécile Bertrand, verschenen bij Lalibre.be

De Privacycommissie heeft het dossier over het datalek bij de NMBS doorgespeeld naar het Brussels parket. Daarmee krijgt de NMBS de dubieuze primeur om als eerste in België aangeklaagd (en hopelijk ook veroordeeld) te worden voor het lekken van persoonsgegevens. Tegelijk toont de Privacycommissie dat het haar (eindelijk) menens is met het tegengaan van datalekken én geeft ze een duidelijke waarschuwing voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. In de woorden van security-blogger belsec: “Let this be a warning for the belgian internetindustry, clean up your mess and do the right thing (meaning do the things the right way). Maybe it will put enough pressure to invest the necessary resources to protect their networks and data better from now on.”

Eigenlijk is de aanklacht de enige consequente stap die de Privacycommissie kon zetten. De NMBS deed namelijk zowat alles verkeerd wat het verkeerd kon doen: de onzorgvuldige manier waarop met de gegevens werd omgesprongen, de beveiliging die op zijn zachtst gezegd niet bepaald waterdicht was, de leugenachtige en lompe manier waarop in eerste instantie gereageerd werd. Het zijn stuk voor stuk schoolvoorbeelden van hoe je niet met persoonsgegevens omspringt en van hoe je niet reageert wanneer je door je eigen stommiteiten met een datalek geconfronteerd wordt. Neem daarbij dat het met een klein anderhalf miljoen persoonsgegevens om het grootste gekende datalek in België gaat en het feit dat de NMBS naar verluidt niet aan haar proefstuk toe was. Alles samen meer dan genoeg redenen waarom een veroordeling zeker op zijn plaats zou zijn.

bba-logo#nmbsgate is één van de acht kandidaten voor de Big Brother Awards. Surf naar de website en breng je stem uit op de grootste privacyschender(s).