[BBA 2013] Privacy is dead, get over it!

bba-logo-smallOok De Wereld Morgen besteedde de afgelopen dagen ruim aandacht aan de Big Brother Awards. Op de website verschenen onder de titel “Privacy is dead, get over it!” een reeks bijdragen die telkens een kandidaat in de kijker zetten. Je vindt ze hieronder nog eens opgelijst.

Een aantal van die bijdragen, plus verschillende andere, verschenen eerder ook al bij datapanik.org. We hebben ze hier allemaal verzameld.

“Privacy is dead, get over it!” is overigens ook de ronkende titel van het debat dat volgt op de uitreiking van de Big Brother Awards. Geen debat in de klassieke betekenis, maar een “tafeldebat” waarbij Vincent Böhre (Privacy First) de teloorgang van de privacy hekelt. Hij krijgt tegenspraak van Guillaume Van der Stighelen met zijn stelling dat privacy in een transparante wereld passé is. Met andere woorden, “privacy is dead, het over it”. Of niet? Je kan die avond zelf ook mee aan tafel schuiven en je mening pro of contra (maar voor ons dus duidelijk: pro) privacy laten horen.
De hele avond wordt in zo goed mogelijke banen geleid door Bert Gabriëls (Zonder van de zendtijd). En er is ook nog eens voldoende tijd en ruimte aan de bar om het gesprek te laten openbloeien en om te netwerken. Dus zeker doen!