Cynische reacties op brutale moord in London

woolwichEen brutale moordaanslag zoals die op een militair in het Londonse Woolwich roept logischerwijs heftige emoties op. In de meeste gevallen is dat zeer begrijpelijk, maar jammer genoeg is er ook één type reactie dat minder begrijpelijk is maar toch als een vast patroon na elke aanslag terugkeert. Telkens weer duiken politici op die de gebeurtenis (bewust) misbruiken om onze vrijheden verder in te perken en een nog repressievere wetgeving doordrukken. Zaken die onder andere omstandigheden niet of of slechts onder heel veel protest en met veel moeite goedgekeurd raken. In het kielzog van dit soort opportunistische politici zie je vervolgens collega-politici opduiken met iets meer scrupules maar die denken dat ze luidste roepers uit het publiek naar de mond moeten praten. Ze voelen zich verplicht om te tonen dat ze “iets” doen en bezwijken daarom snel voor de roep naar meer repressie, meer surveillance en minder vrijheden.

Het is een patroon dat we bijvoorbeeld na 9/11 zagen opduiken, met onder meer de Patriot Act als gevolg. Hetzelfde zien we nu, op iets kleinere schaal maar even voorspelbaar, na de moordaanslag in Woolwich terugkeren, met onder meer een parlementslid als John Reid (Labour) die meteen na de aanslag de regering verwijt dat ze het zogenaamde Snoopers’ Charter on hold gezet heeft. Dit soort reacties getuigt van wansmaak en cynisme, maar evenzeer van een beredeneerde strategie om het Snoopers’ Charter dat onder felle protesten teuggeschroefd werd, nieuw leven in te blazen. Het is vooral daartegen dat een aantal commentatoren scherp reageert. Onder het motto “vrijheid verdedig je niet door vrijheden weg te nemen”, zetten we hieronder een paar van die commentaren op een rijtje.

no-snoopers-charterHun pleidooien worden nog best samengevat in een commentaar op de blogpost van Paul Bernal: “The idea of replacing grassroots policing with even more technology and putting protection into profit seeking private enterprises will do nothing to stop killings, motivated by hatred or extreme, uncontrolled mental illness.” Integendeel.
De Open Rights Group publiceerde recent nog een indrukwekkend rapport waarin ze brandhout maakt van het verfoeide Snoopers’ Charter en vergelijkbare maatregelen die vrijheden en privacy aan de kant willen schuiven. Lees of download Digital Surveillance, ondertiteld: Why the Snoopers’ Charter is the wrong approach; A call for targeted and accountable investigatory powers.