RATP onderzocht gebruik van camera’s met gezichtsherkenning in de Parijse metro

De RATP, die in Parijs instaat voor het openbaar vervoer, heeft na stevig protest haar plannen moeten opbergen om de toegang tot de Parijse metro via automatische gezichtsherkenning te controleren. Het systeem had op termijn de huidige Navigo-pas (een toegangsbewijs met rfid-chip, vergelijkbaar met de Mobib-kaart in Brussel) moeten vervangen. De vervoersmaatschappij had daarvoor de gespecialiseerde firma Pacte PME gecontacteerd. Dat bedrijf moest een systeem uitwerken om op basis van camerabeelden de gezichten van abonnees te herkennen en fraudeurs eruit te pikken.

In de woorden van de afdeling die zich binnen de RATP hiermee bezig hield: “L’objectif de ce projet est l’étude d’un nouveau concept de péage de transport public, sans  barrière anti-fraude, capable d’une détection automatique du voyageur, en entrée et en sortie, sans ou avec présentation d’un objet communiquant“. Preciezer gezegd: le développement d’un système de péage à base de reconnaissance faciale permettant d’identifier le voyageur à l’entrée et à la sortie du réseau. Le système ira donc comparer la signature biométrique du voyageur présent devant les capteurs, à celles enregistrées en base de données et calculera un coût de transport“,

Toen het protest de kop opstak, haastte de RATP zich om te zeggen dat het slechts om een denkpiste ging die verkend werd en dat het project ondertussen stilgelegd was. Echt geruststellend kan je dat moeilijk noemen. Alleen al de gedachte dat een vervoersmaatschappij dit soort totale controle ernstig in overweging neemt, gaat ons petje mijlenver te boven. Orwell in de metro? Het is een huiveringwekkende gedachte.