“Anonymous Belgium” blijkt Brussels juristenkantoor te zijn

mylex-anon

Een goeie maand geleden lanceerde “Anonymous Belgium” de website censorthis.be. Daarin kondigden ze aan dat ze op 15 juni het Belgische web zouden bevrijden. Er waren toen al sterke vermoedens dat het hier niet om de klassieke Anonymous ging. Nu blijkt dat het Belgische juristenkantoor Mylex achter de website en de oproep zit. Mylex is gespecialiseerd in ICT-recht en intellectueel eigendom. Naar eigen zeggen wilden ze met hun actie aandacht vragen voor de toenemende internetcensuur.

“We geloven dat internettoegang altijd vrij moet zijn. Vandaag blokkeert de Belgische overheid maar liefst meer dan 80 websites. Dit gaat in tegen het principe van openbaarheid van bestuur en is niet in overeenstemming met het Wetboek van Strafvordering. Hoelang zal het duren eer een niet-conformistische politieke of religieuze website op de lijst verschijnt? Wie bepaalt de regels? Kan iedereen die zich gekrenkt voelt straks vragen om een website te blokkeren? Hoe verschilt onze democratie dan nog van censuurstaten?”

Wat Mylex hiermee concreet hoopt te bereiken?

“De actiepunten zijn eenvoudig: eerst en vooral willen we een publicatie van de volledige lijst afdwingen. Eens dat is gebeurd, willen we op politiek en juridisch vlak de opheffing van censuur realiseren. Hoe eenvoudig dat laatste zal zijn, zal afhangen van het gewicht dewelke we in de schaal kunnen leggen. En het gewicht, dat zijn bezorgde en misnoegde burgers.”

http://www.youtube.com/watch?v=H8IWaH9hYto