Bibliotheek /// Dimitri Tokmetzis: De digitale schaduw (2012)

De digitale SchaduwWe maken ons zorgen om onze privacy en terecht. Maar in deze informatiemaatschappij hebben we meer te verliezen dan privacy alleen, namelijk ook individuele keuzevrijheid en gelijkheid in levenskansen. Onze digitale gegevens worden continu door anderen gebruikt en verwerkt in risico- en klantprofielen. We worden in categorieën ingedeeld en die categorieën bepalen in welke mate we extra in de gaten gehouden worden, of we ergens wel of niet mogen komen, of we ons kunnen verzekeren en tegen welke voorwaarden en of we in aanmerking komen voor een hypotheek of lening. Dimitri Tokmetzis, ex-hoofdredacteur bij sargasso.nl, waarschuwt voor de gevaren van een oncontroleerbare digitale identiteit.

Dimitri Tokmetzis: De digitale Schaduw (Unieboek/het Spectrum, 2012)