Gemeenten verkopen privé-gegevens

De Standaard en het Nieuwsblad onthullen vandaag dat verschillende gemeenten privé-gegevens doorspelen aan commerciële bedrijven, soms zelfs tegen betaling. Het gaat daarbij vooral over informatie over burgers die net een bouwvergunning verkregen hebben.

Een aantal bedrijfjes in België, waaronder het Kortrijkse Infobuild, verkoopt lijsten van verleende bouwvergunningen. Al meer dan vijftig jaar geeft Infobuild, volgens de eigen website, ‘toegang tot alle werven in het land’. Of toch tot die werven waar Infobuild weet van heeft. En daarvoor rekent het op de bereidwillige medewerking van gemeentebesturen. ‘Wij verzamelen inderdaad gegevens bij de verantwoordelijke administraties,’ zegt Inge Demets van Infobuild, ‘al gaat dat niet overal even vlot. In Limburg en Antwerpen doen meer gemeenten daar moeilijk over dan in West- of Oost-Vlaanderen.’

Sommige gemeenten weigeren principieel de gegevens door te spelen. Maar andere gemeenten, zoals Zaventem, laten de gegevens ter plaatse overpennen of bezorgen zelf maandelijks een lijst tegen betaling, zoals bijvoorbeeld Destelbergen doet.

Een gangbare praktijk?

bouwaanvraagNot done, zegt de Privacycommissie, die er op wijst dat gemeenten geen privégegevens mogen doorspelen die zullen gebruikt worden voor directe marketing. Ze wordt daarin bijgetreden door de Vereniging van Steden en Gemeenten die de lokale overheden eerder al had laten weten dat dergelijke praktijken niet kunnen.

Nieuw zijn dit soort praktijken dus niet. Ze leidden in 2008 ook al eens tot discussie. Toenmalig minister van Wonen Marino Keulen onderstreepte toen dat de wet op openbaarheid van bestuur de burger inzagerecht geeft, maar nog geen afschriftrecht. “Het gaat hier duidelijk om fouten. De openbaarheid van bestuur houdt niet in dat we alles zomaar op straat gooien.” Een antwoord dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet, maar door heel wat gemeenten blijkbaar fluitend genegeerd werd.

Destelbergen krabbelt terug

Destelbergen, één van de gemeenten die in het artikel vernoemd wordt, krabbelt ondertussen terug. “We zijn in de fout gegaan. We zullen het advies van de privacycommissie grondig bekijken en waar nodig het gevoerde beleid aanpassen.” Destelbergen gaf tot nog toe aan iedereen die het wou een overzicht van de verleende bouwvergunningen, inclusief adresgegevens. Voor het schamele bedrag van 20 euro per maand.

Opmerkelijk is dat de gemeente naar eigen zeggen lange tijd een clausule had ingebouwd waarbij eerst aan de kandidaat-bouwers om toelating werd gevraagd. Maar die clausule is “om nog onduidelijke redenen ooit weggevallen van het aanvraagformulier”, aldus het gemeentebestuur. Laat ons raden. Er was op het formulier net geen plaats meer voor dat ene lijntje dat onze privé-gegevens moest beschermen? Weten we meteen wat dergelijke gemeenten belangrijker vinden, onze privacy of de belangen van een paar projectontwikkelaars.