Scholen controleren leerlingen via vingerafdruk

i-scanUit een rondvraag van De Morgen blijkt dat in België tientallen scholen hun leerlingen registeren via vingerafdruk. Veel andere scholen denken er blijkbaar aan om het systeem in te voeren.

Pol Valck van iSchool & iScan, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de plaatsing van biometrische systemen: “We hebben op dit moment systemen geleverd aan 30 à 40 scholen. Meestal gaat het om het registreren van kinderen die in de voor- en naschoolse opvang zitten om op die manier de facturatie vlotter te doen verlopen.” Een ander bedrijf uit de sector laat weten net nog een offerte te hebben geleverd aan een grote, katholieke scholengroep.

Gents onderwijsschepen Elke Decruyenaere (Groen) is alleszins geen voorstander en liet een proefproject in de stedelijke hotelschool stilleggen. “Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe. Maar toch niet in een school? Voor mij gaat het om de vraag in welk soort omgeving je kinderen wil laten opgroeien. Wil je een sfeer van wantrouwen en controle of vertrouwen en betrokkenheid?”

Ook de Privacycommissie laat in een advies weten dat ze “de noodzaak  van het veralgemeend gebruik van biometrische systemen in schoolmiddens in twijfel trekt. Enkel wanneer de bijzondere situatie van de instelling een controle op hoog niveau zou rechtvaardigen, zou dat de maatregel als proportioneel kunnen beschouwd worden.”

Begin dit jaar was “vingerafdrukken op school” nog een van de genomineerden voor een Big Brother Award. Terecht, zoals nu opnieuw blijkt uit het onderzoek van De Morgen. De conclusie luidde toen:

Wie beweert dat de introductie van biometrische controlesystemen binnen een school- en onderwijscontext enkel gunstige gevolgen heeft, negeert de opvoedingstaak en sociale interactie die inherent van het onderwijs uitgaat. Scholen behoeven geen veiligheidssystemen analoog aan die van kerncentrales, en al zeker geen permanente staat van wantrouwen ten aanzien van een groep jonge mensen die de waarde van een vrije samenleving nog moet leren kennen. Onze obsessie met controle is extreem, ons geloof in de voordelen van technologie overmatig. Via het promoten van biometrische vingerscans op scholen “leren” we kinderen de technologische maatschappij als de enige doeltreffende, als de enige normale, te zien. De perfect gehoorzame burger van morgen die controle met de paplepel heeft binnen gekregen. Big Brother is papa geworden. Zijn kinderen? De komende generaties.

Het volledige dossier vind je hier (pdf). Uit het onderzoek van De Morgen blijkt in ieder geval dat de nominatie actueler dan ooit is. Nog voordat de discussie gevoerd wordt, worden de scanners al geplaatst. Met als ultiem argument “het vergemakkelijken van de secretariaatstaken”. Vrij vertaald: uit economische overwegingen. Wat de introductie van de biometrie nog perfider maakt.