Nieuwe Europese privacyregels: één stap vooruit, twee stappen achteruit

privacy-iconMaandag 21 oktober was opnieuw een cruciale dag voor de toekomst van onze privacy en van onze persoonlijke data. Die dag stemde de commissie Burgerlijke Vrijheden LIBE van het Europees Parlement over belangrijke verbeteringen van de Europese privacyregels. Het was zowat de laatste kans op een strengere privacywet in Europa, maar het bleek een jammerlijk gemiste kans te zijn.

Het voorstel dat in de LIBE commissie werd goedgekeurd, bevat weliswaar een aantal belangrijke verbeteringen, zoals de strengere regels voor het verplicht publiek maken van datalekken, de mogelijkheid van hogere sancties en maatregelen voor privacy by design. Ook werd het voorstel afgewezen dat lidstaten zich aan een aantal verplichtingen zouden kunnen onttrekken. Maar tegelijkertijd werden er verschillende serieuze gaten in de wetgeving geslagen, waardoor de nieuwe privacyregels netto een zwakkere bescherming voor de burgers bieden.

Zo liet de LIBE commissie in de tekst opnemen dat het volgen en profileren van gebruikers geen significante inbreuk op hun rechten zou zijn. Begrijpe wie kan in tijden waarin verhalen over data die verloren, gestolen, gehackt en verhandeld worden, schering en inslag zijn. Verder worden de mogelijkheden uitgebreid voor bedrijven die gegevens van gebruikers zonder hun toestemming willen verzamelen. Bedrijven kunnen onder de nieuwe regels privégegevens gebruiken als ze die data pseudonymiseren, wat inhoudt dat de gegevens niet anoniem zijn en nog steeds naar een specifiek persoon herleid kunnen worden.

Conclusie van de burgerrechtenorganisaties die pleiten voor strengere Europese privacyregels: dit is één stap vooruit en twee stappen achteruit. In de woorden van Joe McNamee (EDRi):

““We zijn geschokt en teleurgesteld dat parlementsleden hebben gestemd voor gigantische gaten die het hele voorstel ondermijnen. Als dit doorgaat betekent dat het jachtseizoen voor online bedrijven is geopend om stilletjes onze data te verzamelen, profielen te maken en onze persoonlijkheden te verkopen aan de hoogste bieder. Dit is vooral ontgoochelend omdat dit de goeie kanten ondermijnt en teniet doet.”

Meer details over de problematische compromissen die aangenomen werden, vind je op de website van EDRi.

Nu het voorstel de LIBE Commissie gepasseerd is, hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement een mandaat om hierover te onderhandelen met de lidstaten in de Europese Raad van Ministers. Als alles volgens schema verloopt, wordt de nieuwe Europese privacyverordening in mei 2014 op de laatste vergadering voor de parlementsverkiezingen in stemming gebracht. Het lijkt er dus sterk op dat de nieuwe privacywet een jammerlijk gemiste kans zal blijven.