Art & Surveillance /// C Photo: Observed

c-photo-coverC PHOTO is een tijdschrift voor hedendaagse fotografie. Voor een speciaal nummer, getiteld Observed, verzamelde de redactie werk van fotografen die zich bewegen in een tijd waarin de grenzen tussen het private en het publieke vervagen en waar fotografie alomtegenwoordig is. Waar vinden zij hun beelden? Wat vertellen die foto’s? Waar stopt het publieke beeld en waar begint de inbreuk op onze privacy? Wat rest er nog van die privacy?
Met bijdragen van Arianna Arcara & Luca Santese, Dan Holdsworth, Jen Davis, Jens Sundheim & Bernhard Reuss, Joachim Schmid, Kurt Caviezel, Merry Alpern, Monica Haller, Osvaldo Sanviti, Thomas Ruff, Trevor Paglen en Willem Popelier.