Edward Snowden: “… because privacy matters”

snowden-channel-4

De Britse televisiezender Channel 4 heeft een traditie van alternatieve kersttoespraken. Sedert de eerste keer in 1993, kwamen onder meer al uiteenlopende namen als ex-president van Iran Mahmoud Ahmadinejad, komiek Sacha Baron Cohen en stripfiguur Marge Simpson aan bod. Dit jaar mocht klokkenluider en wat ons betreft man van het jaar Edward Snowden de honneurs waarnemen. Hij wees, uiteraard, op de gevaren van het verlies van onze privacy. “Een kind dat vandaag geboren wordt, zal opgroeien zonder enig begrip van wat privacy inhoudt. Ze zullen nooit weten wat het betekent om een privaat moment voor henzelf te hebben – een gedachte die niet bijgehouden en geanalyseerd wordt. Dat is een probleem omdat privacy belangrijk is. Privacy laat ons toe om te bepalen wie we zijn en wie we willen zijn.” Snowden eindigt met een oproep om ons te verzetten tegen grootschalige afluisterpraktijken door overheden. “Samen kunnen we een betere balans vinden. Maak een einde aan de massale afluisterpraktijken en herinner de overheid eraan dat als ze echt wil weten hoe het met ons gaat, dat vragen altijd goedkoper is dan spioneren.”

Bekijk hier de kerstboodschap. Lees hieronder de transcriptie.

Hi, and Merry Christmas. I’m honored to have the chance to speak with you and your family this year.
Recently, we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance, watching everything we do.
Great Britain’s George Orwell warned us of the danger of this kind of information. The types of collection in the book — microphones and video cameras, TVs that watch us — are nothing compared to what we have available today. We have sensors in our pockets that track us everywhere we go.
Think about what this means for the privacy of the average person. A child born today will grow up with no conception of privacy at all. They’ll never know what it means to have a private moment to themselves — an unrecorded, unanalyzed thought. And that’s a problem, because privacy matters. Privacy is what allows us to determine who we are and who we want to be.
The conversation occurring today will determine the amount of trust we can place both in the technology that surrounds us and the government that regulates it. Together, we can find a better balance. End mass surveillance. And remind the government that if it really wants to know how we feel, asking is always cheaper than spying.
For everyone out there listening, thank you, and Merry Christmas.