Art & Surveillance /// CPDP Uncamp en side-events

Over de CPDP conferentie zelf hebben we het hier al een paar keer gehad. Maar voor wie er om een of andere reden niet bij kan zijn, zijn er ook de side-events die niet te versmaden zijn. Het begint al daags voor de conferentie zelf, op dinsdag 21 januari, met een UNCAMP ontmoeting voor privacy activisten en ngo’s. Op de agenda staan Simon Davis, drones en privacy, en een stand van zaken van het voorlopig rapport dat de EU opstelde over het NSA spionage schandaal. Wie geïnteresseerd is, twijfelt best niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt. Het UNCAMP is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Registratie kan via Imge.Ozcan@vub.ac.be.

Eleanor Greenhalgh - Tech Support

Intrigerend is ook de tentoonstelling “Wordt u al geholpen?”, samengesteld door Constant. De kunstenaars in deze mobiele tentoonstelling stellen zich de vraag: Who does that server really serve? In december 2013 organiseerde Constant een bijeenkomst van digitale kunstenaars, data-activisten, juristen en andere geïnteresseerden in een ethische en experimentele benadering van digitale netwerkcultuur. Samen werkten ze rond de mogelijkheden van analoge en paralelle netwerken, deep web, mesh, dark-net, tunneling en proxies. Met behulp van Free, Libre en Open Source Software, vrije licenties, copyleft en Free Culture probeerden ze een andere relatie met technologie mogelijk te maken.
De kunstwerken en documentatie van de bijeenkomst reageren met humor en inventiviteit op stereotypische gender verhoudingen in IT-omgevingen, de macht van ’Root’ gebruikers, privacy gevoeligheid van medische data, interceptie van netwerkverkeer, gedistribueerde creatie en commerciële toe-eigening van user generated data.
Met onder anderen: Eleanor Greenhalgh, Olia Lialina, An Mertens, Wendy Van Wynsberghe, irational, Men in grey, Silvio Lorusso + Sebastian Schmieg.
De tentoonstelling loopt in het Maison des Arts – Huis der Kunsten, Haachtsesteenweg 147, 1030 Schaarbeek van 22 tot 24 januari.

En als we er nog eentje mogen uitpikken, dan het dubbelinterview dat Kristof Clerix in deBuren zal voeren met Paul De Hert en Bas Heijne over de toekomst van de privacy in de Lage Landen. Paul De Hert is hoogleraar gespecialiseerd in privacy, mensenrechten en strafrecht en de man achter de CPDP conferenties. Bas Heijne is onder meer schrijver, vertaler en opiniemaker. Samen zoeken ze naar antwoorden op vragen als: Hoe verhoudt privacy zich tot (staats)veiligheid? Ruilen we onze privésfeer in voor meer veiligheid of maakt het (on)vrijwillig afgeven van allerlei persoonlijke gegevens ons juist kwetsbaarder?
Donderdag 23 januari 2014 om 19u30 in deBuren. Inkom 5 euro, reserveren aanbevolen.

Een volledig overzicht van de side-events met nog een pak meer activiteiten vind je hier.