Vredesactie voor de rechtbank

Op 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie. “Minister van Defensie De Crem trekt ons land steeds dieper in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan.” aldus het persbericht van die dag. De actie verliep strikt geweldloos en er werd niets beschadigd.
Vijf jaar later, op 10 december 2013, besliste de raadkamer in Brussel om Vredesactie correctioneel te vervolgen voor deze actie wegens het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen. Dit is een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting.
Het lijkt erop dat minister De Crem gebruikt maakt van SLAPP (strategic lawsuit against public participation): het instellen van juridische procedures om critici de mond te snoeren. Het ministerie van defensie viseert Vredesactie en vredesactivisten met aanklachten voor futiliteiten, met meestal een heel zwakke bewijsvoering, maar bedoeld om uit te putten en af te schrikken.

De eerste procesdag gaat door op donderdag 6 februari 2014 om 13u30 in het Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel.

Vredesactie roept om op die dag aanwezig te zijn en duidelijk te maken dat niemand critici de mond kan en mag snoeren. Ook defensieminister De Crem niet. Terwijl binnen de advocaten van Vredesactie pleiten, kan je buiten het recht op vrije meningsuiting verdedigen. Je krijgt er nog een kop koffie, soep en muziek bovenop. Waarom zou je dan nog aarzelen?

Lees meer op vredesactie.be.
Je kan er ook het steunregister ondertekenen voor individuen of voor organisaties: Vrije meningsuiting is geen misdrijf.