Nieuwe metaforen

De Turkse technieksociologe Zeynep Tufekci roept in een prikkelend essay haar lezers op nieuwe metaforen te zoeken voor de moderne surveillancestaat. 1984 van George Orwell, het boek waar ongeveer iedereen naar verwijst om de wereld van nu te beschrijven, voldoet niet meer, volgens Tufekci.

“Deep and pervasive surveillance is real. It is likely worse than what we know, and is becoming more pervasive by the day. But Nineteen Eighty-Four has very little to do with it.”

Tufecki pleit daarom voor nieuwe verhalen en andere beelden.

Is the Internet good or bad? Yes.