Adviseur Nederlandse regering kritisch over dataretentie

dataretentie-magazijn

De Nederlandse regering kan de noodzakelijkheid van de Wet Bewaarplicht niet aantonen, zo valt af te leiden uit een gelekte evaluatie van de omstreden wet. Op grond van deze wet worden gegevens over het telefoon- en internetgebruik van alle Nederlanders tot een jaar lang bewaard. Dit rapport bevestigt de conclusie van rechters in andere landen. Ook de Europese Commissie kon in eerdere evaluaties de noodzakelijkheid van de grootschalige opslag van communicatiegedrag van burgers niet aantonen.

Het onderzoekscentrum WODC stelt vast dat het onmogelijk is om de effecten, en daarmee ook de noodzakelijkheid, van de Wet bewaarplicht vast te stellen. Het rapport gaat daarom vooral in op de opslag en het gebruik van de gegevens door de opsporingsdiensten. Daar concluderen de onderzoekers dat providers het recht van burgers op inzage in de eigen gegevens niet goed naleven. Het WODC constateert ook dat met de technologische ontwikkelingen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger enorm is geworden.

Rejo Zenger van Bits of Freedom: “De Nederlandse regering moet zich nu in Brussel hardmaken voor het afschaffen van de Europese richtlijn die aan het grootschalig bewaren van het communicatiegedrag van alle burgers ten grondslag ligt. Tot die afschaffing een feit is, zal het kabinet alles wat er mis is met de bewaarplicht moeten verhelpen. Dat betekent dat het wetsvoorstel om de notificatieplicht te beperken moet worden ingetrokken. Ook moeten burgers die vragen om inzage in hun eigen gegevens een echt antwoord krijgen en moet het ontoereikende toezicht worden opgelost.”

En in België

De Wet Bewaarplicht is de omzetting van de Europese databewaringsrichtlijn in Nederlands recht. Die richtlijn werd in België pas in de zomer van 2013 omgezet. Waardoor nu ook België sedert een paar maanden opgescheept zit met een wet die niet alleen een grove schending is van verschillende elementaire rechten en vrijheden. Maar waarvan bovendien nog maar eens aangetoond is dat ze niet werkt. Het enige aantoonbare effect van dit soort dataretentie is dat de surf-, mail- en belgegevens van alle Europese burgers opgeslagen en bijgehouden worden en dat wij allemaal als potentiële criminelen behandeld worden. De enige conclusie die wij daaruit kunnen trekken, is dat de Belgische regering de foute keuze heeft gemaakt door deze Europese richtlijn te ratificeren. Wat we daarom vandaag nodig hebben, zijn politici die de moed hebben om die fout toe te geven en bereid zijn de klok terug te draaien. En burgers en organisaties die bereid zijn om die politici een stevige duw in de goede richting te geven. Hoe sneller, hoe liever.