Bewakingscamera’s in Britse klaslokalen

In Groot-Brittannië sluipen bewakingscamera’s nu ook de klaslokalen binnen. Officieel om de veiligheid van leerkrachten en leerlingen te vergroten. Maar in verschillende gevallen worden de camera’s ook gebruikt om de lessen te observeren. Leerkrachten krijgen daardoor niet ten onrechte het gevoel dat via die weg ook hun prestaties beoordeeld worden.

cctv-bewakingscamera-in-de-klasOnderwijsvakbond NASUWT deed een rondvraag bij haar leden. Uit de resultaten blijkt dat 8 procent van hen les geven in klaslokalen waar bewakingscamera’s hangen. In de overgrote meerderheid van die gevallen maken de camera’s doorlopend opnames en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. 55 procent van de ondervraagden zei dat de opnames bekeken worden door het schoolmanagement, ook als er geen sprake is van een veiligheidsprobleem of een situatie die discussie kan uitlokken. 41 procent vermeldt ook dat de opnames gebruikt worden om hun lesgeven te beoordelen. De beelden zouden ook gebruikt worden om nieuwe leerkrachten te beoordelen of als bewijsmateriaal in gevallen waarbij een leerkracht op de vingers getikt wordt.

De onderwijsvakbond reageert alleszins geschokt op de resultaten van het onderzoek en noemt het een gebrek aan respect voor de leerkrachten en een onaanvaardbare inbreuk op hun lespraktijk.

“No one should be subjected to the stress and pressure of being watched constantly. Its impact is to stifle creativity in education, disempower teachers, put procedure before purpose and increase the workload of teachers.”