Privacycommissie zet meldingsformulier voor datalekken online

link-iconDe Privacycommissie heeft formulieren online gezet waardoor bedrijven eenvoudiger een gegevenslek kunnen melden. Er zijn zowel formulieren voor de telecombedrijven, die wettelijk verplicht zijn een datalek te melden, als voor de andere ondernemingen, bij wie die verplichting voorlopig nog niet geldt. Op die manier hoopt de Privacycommissie de impact van de lekken beter in te kunnen schatten.
Telecombedrijven zijn verplicht om lekken van persoonsgegevens binnen de 24 uur na de vaststelling te melden bij de Privacycommissie en bij telecomtoezichthouder BIPT. Bedrijven die niet tot de telecomsector behoren – zoals bijvoorbeeld de NMBS die begin 2013 een groot datalek meldde – zijn voorlopig nog niet verplicht een dergelijke melding te doen. “Maar we zien wel dat bedrijven in die situatie steeds vaker naar ons toekomen”, aldus Eva Wiertz, woordvoerster van de Privacycommissie. “En het lijkt ons sowieso beter als die lekken bij ons gemeld worden, want het bedrijf kan die omvang niet altijd inschatten.” — Bron: Het Laatste Nieuws, 10/6/2014

Meer over de melding van een gegevenslek bij de Privacycommissie