12333, of hoe de NSA ook Amerikanen kan afluisteren

obama-yes-we-scanWe beperken onze “Lezen op zaterdag” deze keer tot een long read van Ars Technica. Daarin doet Cyrus Farivar uit de doeken  hoe de NSA haar illegale taps van Amerikaanse staatsburgers toch weet te rechtvaardigen. Achterpoortje van dienst is de zogenaamde executive order 12333. Volgens de Amerikaanse grondwet mogen Amerikaanse burgers niet massaal worden afgeluisterd door de inlichtingendiensten. Maar way back in 1981 ondertekende toenmalig president Ronald Reagan de executive order 12333. Dit presidentieel besluit laat de inlichtingendiensten toe om Amerikanen af te luisteren op twee voorwaarden: de afluisteroperatie mag zich niet specifiek richten op Amerikaanse burgers en de taps moeten in het buitenland worden uitgevoerd.

Onderzoekers hadden er onlangs al op gewezen dat de NSA die executive order gebruikte om toch massaal Amerikaanse staatsburgers te bespioneren. Zo kan de inlichtingendienst bijvoorbeeld binnenlands internetverkeer doelbewust via een ander land sturen. Door dit omgeleide verkeer in het buitenland af te tappen kan alsnog het verkeer van Amerikaanse burgers ingezameld worden. De onderzoekers wezen er in hun rapport op dat er voor dit soort praktijken vooralsnog geen harde bewijzen bestaan. Die zijn er nog steeds niet, maar Ars Technica sprak met ex-medewerkers van de NSA die bevestigen dat de NSA wel degelijk gebruik maakt van EO 12333 om haar afluisterpraktijken te rechtvaardigen.